Antonie Krzemieňová

KAMARÁDŮ NENÍ NIKDY DOST,
PODEJ MI RUKU, PŘEJDEME MOST,
PODEJ MI RUKU DOKUD JE JEŠTĚ ČAS,
DUHA JEJ STAVĚLA JEN A JEN PRO NÁS.
PODEJ MI RUKU, PŘEJDEME MOST
NEŽ DÉŠŤ UKOJÍ SVOU ŽÍZNIVOST
A SLUNCE DUHU ŽÁREM ROZPUSTÍ

VÍCE NOVINEK